Tiedota tuloksista

TIEDOTA TULOKSISTA
Kilpailun järjestävän seuran tulee huolehtia siitä, että kilpailussa tehdyt tulokset ovat tilastokelpoisia ja että tulokset toimitetaan eteenpäin SUL:n viralliseen tulos- ja tilastointijärjestelmään Tilastopajalle (juhani@tilastopaja.fi)
Lähetä tulokset mahdollisimman nopeasti ja selkeässä muodossa Suomen Urheiluliiton
tulospalveluun, joka välittää ne edelleen Suomen Tietotoimistolle, sähköisille viestimille,
liiton sähköpostijakelussa oleville maakuntalehdille ja SUL:n omille www-sivuille
(www.sul.fi).


Lähetä tulokset seuraaviin osoitteisiin heti kilpailun päätyttyä:
SUL:n tulospalvelu, Mikko Nieminen, mikko.nieminen@dlc.fi
Tilastopaja Oy, Juhani Jalava, juhani@tilastopaja.fi
Yleisurheilu-lehti, panusiltanen@hotmail.com
Pohjolan Sanomat , ps.urheilu@pohjolansanomat.fi
Lapin Kansa , lkurheilu@lapinkansa.fi

Lähetä viralliset tulokset lisäksi seuraaville:
Airi Leppiaho, airi.leppiaho@netti.fi
Lapin Yleisurheilu ry, lapinyu@gmail.com

Lisäohjeita:
Puhtaaksikirjoitettuihin tuloksiin on merkittävä kaikki tuulilukemat (myös alle 13- vuotiaiden
sarjoista mitataan tuulilukemat tilastokelpoisia tuloksia varten), hypyissä myös parhaan
hyväksyttävän hypyn tuulilukema.


SUL:n tulospalveluohjelma antaa tulokset suoraan lehdistölle kelpaavassa muodossa, jo-
ten olisi suotavaa käyttää sitä kisojen tulospalvelussa.

 

Muutama julkaisemista nopeuttava asia tulosluetteloista: SUL:n tulospalveluohjelman käyttäminen takaa nopean käsittelyn ja välittömän julkaisemisen. Muuten tabuloituna ensin sijoitus ja nimi, seura, tulos. Sarjat (otsikkoon aina sarja ja laji) VANHIMMASTA NUORIMPAAN, ensin miehet/pojat, sitten naiset/tytöt, tulokset allekkain, järjestys sarjoittain, ei lajeittain. EI VERSAALILLA eli isoilla kirjaimilla. Huomatkaa, että moniottelutuloksissa on AINA OLTAVA myös lajitulokset erikseen.  Tuulilukemat huomioidaan tilastoissa 13-sarjaan asti ja ovat erittäin suositeltavia kaikissa sarjoissa.